Organizační tým a spolupořádající organizace

Pro oslovení organizátorů konference využijte email: stastnahodina@email.cz

Mgr. Jan Ševčík

je knihovník, politolog a historik, specializující se na historii okultismu a na vliv okultních organizací a učení na politiku. Vysokoškolské vzdělání získal při zaměstnání na Masarykově univerzitě, kde v roce 2019 dosáhl magisterského titulu v oboru politologie. Nyní ve studiu pokračuje v doktorském programu na Historickém ústavu MUNI. Pracuje v Knihovně Jiřího Mahena, aktuálně na pozici vedoucího Památníku Jiřího Mahena. Dále se věnuje sociální práci a přednáškové činnosti. Z jeho publikací zmiňme například komplexní historickou studii „Brno“, která zkoumá různá pojetí města, ať už funkční, nebo v chápání různých skupin jeho obyvatel. Studie vyšla jako součást sbírky Město a jeho symboly (2021).

Petr Kalač

je spiritus rector Dokumentačního centra českého hermetismu (DCČH), který svými články přispívá do řady periodik. Publikace: České tajné společnosti I., Lexikon českého tarotu 1919-2019. Podílel se na vzniku pražského nakladatelství Sitael i na vzniku řady českých vykládacích karet. Svou osvětovou činnost prezentuje též ve sférách internetu (YouTube DCCHPraha), rozhlasu, televize a filmu. Dlouhodobě spolupracuje s Universitou Karlovou, kde svého času studoval v rámci rozvoje své profese bibliotékáře Národního muzea. Zde, ale i jinde, uskutečnil mnoho tematických výstav. Přispívá do konferencí a kooperuje s celou řadou zahraničních institucí.

Mgr. Veronika Šulcová

je česká politoložka a spisovatelka. Témata jako původní tradice, mýty a magie ji přitahovaly od dětství. Nakonec ji ale upoutala afrokaribská náboženství, která studuje již 15 rokem. V této spiritualitě nalézá unikátní spojení živoucího náboženského systému a hlubokých historických kořenů. Ve svých knihách kombinuje akademický přístup, který se nachází na pomezí religionistiky a kulturní antropologie, s poutavým vylíčením místních zvyklostí a s autentickými popisy magických a rituálních praktik. Vydané knihy: Vúdú: magie a náboženství (2013), Santería: uctívání svatých na Kubě (2017), Zasvěcení do haitského vúdú (2020), Encyklopedie vúdú (2022).

Mgr. Olga Čejková

vystudovala religionistiku a dějiny umění na FF Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti se v rámci doktorského studia religionistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci věnuje výzkumu religiózních prvků v myslivosti. Pracuje v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kde působí jako vedoucí Oddělení marketingu a kulturně vzdělávacích služeb. Je činná také jako výtvarná kurátorka v nezávislých projektech Schrott Gallery Brno, Galerie Ve výminku a dalších.


Mgr. Ondřej Varaďa

je doktorandem Historického ústavu FF MU v Brně. Zabývá se okolnostmi vzniku Československa, dějinami československých legií a především osudy jejich příslušníků v období meziválečného Československa. Své poznatky prezentoval mimo jiné i ve studii Obraz domova v denících čs. legionářů (Studia Historica Brunensia, č. 1, 2022).

Inka Shanna

pracuje na manažerské pozici v oblasti cestovního ruchu a okultním tématům se věnuje coby koníčku. Jedna se zejména o čarodějnictví a léčitelství. Dále je znalkyní čajů a čajové kultury. A věnuje se také chovatelství a charitativní práci pro týrané a opuštěné psy.

Markéta Oskeruše

se na konferenci podílí jako jeden z doplňujících organizátorů. Přivedla jí k tomu vlastní praxe, zaměřená především na českou lidovou magii a čarodějnictví. Ale inspirují ji i jiné evropské tradice, například baskické nebo cikánské čarodějnictví. Vedle praxe se pak věnuje zejména své umělecké tvorbě, inspirované právě magií, čarodějnictvím a magickým folklorem. Najdete ji pod značkou Oskerushe.

A další...

Dokumentační centrum českého hermetismu

vzniklo v roce 2001 jako projekt k uchování českého esoterního odkazu. Od té doby navázalo spolupráci s řadou periodik (např. Dingir, Logos, Reflex, Tvar), nakladatelství (např. Epika, M. Jůna, Trigon, Vodnář) a univerzitních pracovišť (např. na HTF UK, ETF UK, FHS UK, FF MU).

DCČH se věnuje archivní, publikační, přednáškové a konzultační činnosti. Poskytuje rešeršní služby. V neposlední řadě pak umožňuje studium nebývalého množství unikátních archivních materiálů, které se DCČH podařilo shromáždit, a uchovat.

Více na:
www.dcch.grimoar.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

je největší veřejná městská knihovna na Moravě a druhá největší v České republice. Od roku 1921 ji zřizuje statutární město Brno. 

Knihovna je významným kulturním, vzdělávacím, informačním i setkávacím centrem a tvoří ji Ústřední knihovna, Mahenův památník, IN-centrum a 34 poboček.

Knihovna nabízí rozsáhlý výběr služeb, literatury, médií i hudebnin a pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy i širokou či odbornou veřejnost.

Více na:
www.kjm.cz

Historia Europeana

je spolek vzniklý na jaře 2011, krerý je otevřený všem studentům i akademickým pracovníkům, věnujícím se moderním evropským dějinám. Zakladateli HE jsou doktorští studenti Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Naší vizí je pořádání konferencí, workshopů a přednášek, určených zejména pro mladé badatele (doktorandy a postdoktorandy) v oboru moderních dějin, mezinárodních vztahů, evropských studií, politologie, právních dějin a dalších příbuzných oborů. Na těchto akcích se mohou setkávat, diskutovat, navazovat kontakty a vzájemně se obohacovat o jiné pohledy a poznatky z ostatních humanitních oborů.

Více na:
www.historiaeuropeana.eu

Friday Dancers

je brněnská taneční skupina, která se věnuje improvizačnímu břišnímu skupinovému tanci FCBD style.

FCBD style vznikl v 80. letech v Americe. Pohyby vychází z inspirace folklórními tanci Středního Východu, severní Afriky, Španělska a Indie. Tuhle pestrou směs rády fúzujeme s dalšími styly, občas kostýmy cíleně obohacujeme třeba slovanskými vlivy.

Více na:
www.facebook.com/FridayDancers